November 2016 ben ik samen met Wieke Paulusma naar IJsland afgereisd. Als vakantie, maar ook om daar mensen te ontmoeten die betrokken waren bij het herschrijven van de grondwet, dit is namelijk door 1000 gelote IJslanders gedaan. Ook hebben we gesproken met een raadslid uit Reykjavik van de Piratenpartij en de oprichter en bedenker van ‘Better Reykjavik’, een online tool voor bewoners om hun ideeën te agenderen en zelfs te stemmen welk idee uitgevoerd wordt door de gemeente Reykjavik. Onze avonturen en ideeën hebben we bijgehouden in een blog. Mijn persoonlijke zorgen voor IJsland staat hieronder:

Zorgen voor IJsland

Dit is mijn vierde keer in IJsland. Ik ben mens en heb daarom ook best moeite met veranderingen. Maar er zijn veranderingen waar ik me meer zorgen om maak dan andere. En ik maak me zorgen om IJsland. Ik hou van dit land. Al sinds de eerste keer dat ik er was in 2011. Dat is nog maar 5 jaar geleden. Dus geen generaties geleden. Daarom zie ik dat de veranderingen heel snel gaan.

Ik hou van IJsland om zijn natuur, laten we dat voorop stellen. Maar ook de mensen, de cultuur. Het feit dat er geen krijgsmacht is en dat politieagenten geen wapens dragen zegt daar iets over. Ik ben drie jaar geleden alleen naar IJsland gereisd. Geen moment heb ik me onveilig gevoeld. Nou ja, niet voor de mensen in ieder geval. Mijn angst zat hem soms in de kracht en macht van de natuur. Uiteindelijk doet die wat ie wil. Dat is juist ook de pracht.

Ik begrijp heel goed dat inwoners, overheid en bedrijfsleven economische beslissingen nemen. Voor de korte termijn en misschien voor iets langer. Daar moet ook over nagedacht worden. Maar ik maak me zorgen of de echte ‘lange termijn’ in IJsland niet uit het oog wordt verloren. Quick wins, geld verdienen op de korte termijn. Net als op veel andere plekken op deze wereld.

IJsland is prachtig qua natuur. Het zou zo zonde zijn als dat niet behouden blijft, dit is uiteindelijk ook de unique selling point van IJsland, waarom er meer mensen net als ik verliefd worden op IJsland. Ik zou het heel jammer vinden als de IJslanders hier zelf niet met zijn allen iets van mogen vinden, want wie beslist nu? Van wie is IJsland?

De gesprekken die we gevoerd hebben met IJslanders, maken dat ik het gevoel heb dat het de IJslanders zelf ook wat ontglipt. Niet voor niets hebben ze in hun nieuwe, door IJslanders herschreven grondwet, meerdere artikelen aan behoud van natuur en natuurlijke bronnen gewijd. Ze stellen zelfs “Iceland’s natural resources which are not in private ownership are the common and perpetual property of the nation.”

Ik zou er dan ook juist voor pleiten om de grondwet over te nemen, om juist te zorgen dat dit unieke land beschermd en behouden blijft, zoals de IJslanders dat zelf ook willen. Ik geloof dat de IJslanders gezamenlijk namelijk zelf de goede beslissingen nemen.

Marian