Al vaker noemde ik dat een kleine rimpel van positiviteit kan uitgroeien tot een golfje. En dat golfje kan wellicht leiden tot een vloedgolf van positiviteit. Dit filmpje is zo’n rimpeltje. En dat laat niet alleen het goede van de mens zien. Het laat ook zien dat elk mens een verhaal heeft en dat vooroordelen vaak volledig onterecht zijn. Pas als je iemand leert kennen, zijn verhaal hoort, je pas echt begrip kunt tonen.

Dus, in deze dagen van kerst, die zogenaamd in het teken moeten staan van liefde en vriendschap. Ga op zoek naar het verhaal van iemand waar je mogelijk vooroordelen over hebt. Zijn die terecht?

Oh ja, en geef! Liefde, geld, aandacht. Want zoals dit filmpje zo prachtig laat zien, als je geeft, dan geven mensen dat door. Dat is jouw eigen rimpeltje van positiviteit. En ook jij kan een vloedgolf veroorzaken!

Fijne kerst!